Visualisation 3D

En procédant à des analyses CSHR (caractérisation de site à haute résolution), nous sommes en mesure de vous fournir de nombreuses informations sur le sol et la pollution. Les outils de visualisation avancée apportent une grande valeur ajoutée lorsqu’il s’agit de traiter par exemple, les résultats fournis par la méthode EnISSA MIP-GCMS ou la méthode OIP. En effet, une visualisation claire vous aide à comprendre les données et à expliquer des résultats géologiques complexes aux donneurs d’ordres ou à d’autres intéressés.

Si vous voulez y souscrire, nos experts en visualisation développent des visualisations 3D des données de mesure. Ces visualisations reproduisent à la fois les paramètres de la contamination et la structure du sol. En outre, il nous est possible également d’intégrer dans ces visualisations 3D les résultats d’une étude de sol antérieure. Ceci pour préparer, par exemple, une analyse CSHR complémentaire ou l’évaluation d’ensembles de données déjà existants.

A ESTL Testing solution

RRTB-4000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Voordelen van de EnISSA MIP-methode

Met deze techniek kunnen we over de gehele sondeerdiepte metingen
uitvoeren en reduceren we de kans op het ‘missen’ van de verontreiniging sterk.

Bovendien kunnen we specifieke profielen opstellen voor elke
individuele component. Het voordeel ervan is dat we na kalibratie met
standaardoplossingen, de resultaten ervan kunnen vergelijken met
grondwaterconcentraties. Zo kan het onderzoek verdergezet worden voor de
afperking van de gehele grondwaterverontreiningspluim.

Door het meten van diverse individuele componenten, krijg je
daarnaast ook een uniek beeld van de afbraakproducten en differentiële
verspreiding ervan. Maar ook andere parameters zoals o.a.: MBTE, MEK,
n-butylacetaat, hexaan, aceton,… kan de MIP-methode detecteren en in kaart
brengen. Het resultaat: nuttige informatie die je helpt bij het ontwerp van
jouw saneringsconcept.

Om specifieke informatie over geo(hydro)logie te verzamelen,
is de MIP-sonde uitgerust met een geïntegreerde EC-dipool. Dit om de
elektrische geleidbaarheid van de bodem (mS / m) te kunnen loggen. Wens je meer
details? Dan kunnen we de EnISSA MIP-sonderingen ook combineren met CPT- of HPT-metingen.

Niet limitatieve lijst van componenten:

 • VOCL (Chloorethenen, chloorethanen, chloormethanen, chloorbenzenen, freons,…)
 • BTEX, MTBE, TBA
 • Naftaleen, trimethylbenzenen, styreen
 • Indene, indane,
 • Iso propyl alcohol, aceton, MEK, 2methyl-2-propanol, Tetrahydrofuran, Tetramethyltetrahydrofuran
 • Hexane, cyclohexane, methyl-cyclohexane

On-site metingen resulteren in een dynamische onderzoeksmethodiek

 • Lage detectielimieten voor verscheidene parameters
 • Gedetailleerde informatie over individuele verbindingen
 • Kosteneffectieve verzameling van meerdere honderden datapunten/dag
 • Directe beschikbaarheid van resultaten
 • Mogelijkheid om on the spot het onderzoek bij te sturen
 • Reductie van de doorlooptijd van het bodemonderzoeken

 

De gedetailleerde compound specifieke MIP-profielen maken we voor onze klanten heel visueel. Soms zelfs ook in 3D. Dit helpt hen in hun adviesrol naar klanten toe om de situatie van de verontreiniging helder te illustreren.

We kunnen dus stellen dat deze methodiek uiterst betrouwbare informatie oplevert, wat adviseurs helpt bij het opmaken van het CSM en wat op zijn beurt weer leidt tot een geslaagd saneringsproject in the end.

Titel 40px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel 40px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

On-site metingen resulteren in een dynamische onderzoeksmethodiek

 • Lage detectielimieten voor verscheidene parameters
 • Gedetailleerde informatie over individuele verbindingen
 • Kosteneffectieve verzameling van meerdere honderden datapunten/dag
 • Directe beschikbaarheid van resultaten
 • Mogelijkheid om on the spot het onderzoek bij te sturen
 • Reductie van de doorlooptijd van het bodemonderzoeken

 

De gedetailleerde compound specifieke MIP-profielen maken we voor onze klanten heel visueel. Soms zelfs ook in 3D. Dit helpt hen in hun adviesrol naar klanten toe om de situatie van de verontreiniging helder te illustreren.

 

We kunnen dus stellen dat deze methodiek uiterst betrouwbare informatie oplevert, wat adviseurs helpt bij het opmaken van het CSM en wat op zijn beurt weer leidt tot een geslaagd saneringsproject in the end.

Vous voulez en savoir plus sur les possibilités?

Nos projets