Bodemopbouw met EC, HPT of CPT

Wil je naast het onderzoek naar bodemverontreiniging of verontreiniging van het grondwater meer informatie bekomen over de bodemopbouw? Dan kan EnISSA hoge resolutie metingen inzetten, om je belangrijke inzichten te verschaffen over de variatie van eigenschappen van de ondergrond. Dit doen we in combinatie met MIP- of OIP-metingen in milieuonderzoek, maar ook specifiek bij grondwater en/of geotechnisch onderzoek.

We verrichten dergelijk onderzoek door een sonde in de ondergrond te brengen en een diepteprofiel te maken van de signalen van één of meerdere van onderstaande sensoren.

A ESTL Testing solution

RRTB-4000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Elektrische conductiviteitsmetingen

Aan de hand van EC-metingen verkrijgen we inzicht in de variaties van de bodemopbouw. Een EC-profiel toont immers de verschillende bodemlagen. De geleidbaarheid (EC) van de bodem meten we a.d.h.v. een sonde met geïntegreerde EC-dipole. Dit EC-signaal is onder meer gerelateerd aan de korrelgrootte van de bodemdeeltjes, wat veel vertelt over de structuur van de bodem. Over het algemeen hebben zanddeeltjes een lage EC, kleideeltjes zullen resulteren in hoge EC signalen.

Hydraulic Profiling Tool (HPT)

Met de Hydraulic Profiling Tool (HPT) verzamelen we gegevens over bodemdoorlatendheid. We brengen een sonde in de bodem en met een debiet gestuurde pomp, injecteren we een constante waterstroom in de bodem. De aangelegde injectiedruk wordt geregistreerd en weergegeven met de diepte. Een toename van de injectiedruk toont de lagen, waar de bodem minder doorlatend is. Een daling in de druk toont dan weer de doorlaatbare lagen aan.

De geschatte geleidbaarheid (K [m / dag]) berekenen we op basis van een empirisch model.

Cone Penetrometer Test (CPT)

De Cone Penetrometer Test (CPT) vindt zijn oorsprong in geotechnische engineering. Een CPT conus wordt met constante snelheid in de grond gebracht door een zware sondeerwagen of een compactere Geoprobe, die verankerd wordt in de bodem

Bij deze sondering registreren we twee zaken:

  • De puntweerstand
  • De lokale wrijving

 

Op basis van de sonderingsmetingen kunnen we de bodemlagen indelen in 12 categorieën en krijg je een correct beeld van de bodem. Zo heeft een zandbodem bijvoorbeeld typisch een hoge puntweerstad en lagere wrijvingsweerstand. Een kleibodem heeft dan weer een lage puntweerstand en een hogere wrijvingsweerstand.

Wens je naast de meetgegevens van dergelijk onderzoek ook een complete 3D-visualisatie? Dan helpen we je graag! Dit maakt het gemakkelijker om de resultaten van het onderzoek overzichtelijk weer te geven en te bespreken met alle betrokken partijen.

Titel 40px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel 40px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

On-site metingen resulteren in een dynamische onderzoeksmethodiek

  • Lage detectielimieten voor verscheidene parameters
  • Gedetailleerde informatie over individuele verbindingen
  • Kosteneffectieve verzameling van meerdere honderden datapunten/dag
  • Directe beschikbaarheid van resultaten
  • Mogelijkheid om on the spot het onderzoek bij te sturen
  • Reductie van de doorlooptijd van het bodemonderzoeken

 

De gedetailleerde compound specifieke MIP-profielen maken we voor onze klanten heel visueel. Soms zelfs ook in 3D. Dit helpt hen in hun adviesrol naar klanten toe om de situatie van de verontreiniging helder te illustreren.

 

We kunnen dus stellen dat deze methodiek uiterst betrouwbare informatie oplevert, wat adviseurs helpt bij het opmaken van het CSM en wat op zijn beurt weer leidt tot een geslaagd saneringsproject in the end.

Wil je meer weten over deze technieken?

Onze technolgie in de praktijk