On-site GC-MS Analyse

Inzicht in kwaliteit van binnen- en omgevingslucht

De grootste risico’s die gepaard gaan met bodemverontreiniging met VOC’s, is de impact van de kwaliteit van binnenlucht en omgevingslucht. Deze zijn immers schadelijk voor de gezondheid van omwonenden, bewoners, alsook werknemers ter plaatse.

Vanuit ons expertise met snelle GC-MS metingen met de MIP, ontwikkelden we een aangepaste methodiek om on-site gasanalyses uit te voeren. Hierbij gaan we op het terrein de bodemlucht, binnenlucht, alsook omgevingslucht of industriële gasstromen analyseren.

A ESTL Testing solution

RRTB-4000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Snel on-site evalueren en meten van VOC’s

Bodemlucht bemonsteren we via Vapor pins ™ of bodemluchtsondes. Door de lucht op te vangen in gaszakken of deze direct te verbinden met de GC-MS, kunnen we individuele VOC’s in onverzadigde zones instant meten. Op deze manier kunnen we heel snel onderzoeken, waar zich bijvoorbeeld de bronzone van een bodemverontreiniging bevindt om zo gerichter verder onderzoek in te plannen. We passen dit bijvoorbeeld toe als eerste fase, voorafgaand aan gedetailleerder onderzoek met MIP-GC-MS.

Anderzijds is de On-site GC-MS Analyse uiterst geschikt om VOC’s in binnen- of omgevingslucht te monitoren. Analyse van individuele componenten maakt het immers mogelijk in te spelen op de sterk uiteenlopende grenswaarden van de luchtverontreiniging en zo gericht maatregelen te nemen.

Het uitgebreide bemonsteringssysteem maakt het tevens mogelijk om met de GC-MS achtereenvolgens verschillende gaslijnen vanuit verschillende bemonsteringspunten te monitoren.

Real time evaluatie van individuele VOC’s

Als studiebureau of bodemonderzoeker hou je tijdens dergelijke opdrachten graag vinger aan de pols. In die optiek gaat EnISSA prat op dynamische sampling en een real time opvolging van de waarden.

Jouw voordeel? Alle resultaten van deze on-site GC-MS Analyse zijn direct ter beschikking. Bovendien leidt deze intensieve staalname tot een gedetailleerd inzicht in de concentraties, wat je toelaat om gericht het bodemonderzoek of de sanering bij te sturen waar nodig.

Titel 40px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel 40px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

On-site metingen resulteren in een dynamische onderzoeksmethodiek

  • Lage detectielimieten voor verscheidene parameters
  • Gedetailleerde informatie over individuele verbindingen
  • Kosteneffectieve verzameling van meerdere honderden datapunten/dag
  • Directe beschikbaarheid van resultaten
  • Mogelijkheid om on the spot het onderzoek bij te sturen
  • Reductie van de doorlooptijd van het bodemonderzoeken

 

De gedetailleerde compound specifieke MIP-profielen maken we voor onze klanten heel visueel. Soms zelfs ook in 3D. Dit helpt hen in hun adviesrol naar klanten toe om de situatie van de verontreiniging helder te illustreren.

 

We kunnen dus stellen dat deze methodiek uiterst betrouwbare informatie oplevert, wat adviseurs helpt bij het opmaken van het CSM en wat op zijn beurt weer leidt tot een geslaagd saneringsproject in the end.

Wil je meer weten over de Onsite GC-MS Analyse?

Onze technolgie in de praktijk