Privacy policy

EnISSA respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u EnISSA verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

 

 

Contactgegevens EnISSA

EnISSA
Posthoflei 5, bus 1
2600 Antwerpen – Berchem
België

00 32 3 286 75 75

belgium@witteveenbos.com

EnISSA is een handelsnaam van Witteveen+Bos Belgium N.V. Overal waar EnISSA staat vermeld, kan ook Witteveen+Bos Belgium N.V. worden gelezen.

Doeleinden van de verwerking

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die EnISSA over u verzamelt via deze website. EnISSA gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • afhandeling van de door u aangevraagde informatie;
 • samenstelling van gebruikersstatistieken;
 • beveiliging en verbetering van de website;
 • nadere informatievoorziening.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

EnISSA verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan EnISSA heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die EnISSA verwerkt:

 • naam;
 • IP-adres;
 • gebruiksgegevens over uw activiteiten op de website;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

EnISSA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Indien EnISSA toch zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, dan kunt u contact opnemen via info@enissa.com. EnISSA. draagt er dan zorg voor dat deze gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

EnISSA neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

EnISSA deelt geen persoonsgegevens met derden zonder uw toestemming, behalve als er sprake is van één van de volgende gelimiteerde situaties:

 • specifieke service

EnISSA deelt informatie met vertrouwde bedrijven die specifieke services leveren voor de website, zodat EnISSA aan uw verzoeken kan voldoen. Deze bedrijven gebruiken deze informatie voor geen andere doeleinden dan voor de specifieke service aan de website;

 • wettelijke vereisten en onderzoeken

EnISSA zal uw persoonsgegevens aan een derde partij bekendmaken als dit wettelijk verplicht is of als EnISSA te goeder trouw meent dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • de rechten van EnISSA te beschermen en/of fraude te voorkomen;
 • EnISSA te beschermen tegen misbruik, verkeerd gebruik of ongeoorloofd gebruik van haar producten of diensten;
 • de persoonlijke veiligheid of eigendommen van medewerkers, gebruikers of het publiek te beschermen. Dit betekent onder andere dat als u valse of misleidende registratie informatie geeft of als u zichzelf probeert voor te doen als iemand anders, deze informatie kan worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Cookies

EnISSA gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die EnISSA gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan EnISSA aan de hand van de cookies de website optimaliseren.

U kunt de cookies accepteren of weigeren. U accepteert door op de knop te klikken in de balk met cookiemelding die in uw browser verschijnt. U kunt ook kiezen om geen cookies te accepteren, dan klikt u op ‘Sluiten’. Dit heeft geen gevolgen voor het functioneren van de website. Daarnaast kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen via info@enissa.com

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een

EnISSA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat kan via de volgende link:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be klacht indienen

Beveiliging persoonsgegevens

EnISSA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met EnISSA via info@enissa.com

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7/10/2020

Waarvoor gebruiken wij uw data?

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, het versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en reclame- of marketingdoeleinden. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Met wie delen wij uw data?

Enkel EnISSA gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

EnISSA bewaart uw persoonsgegevens tot 1 maand nadat u zich uitschreef voor onze nieuwsbrief.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We doen onze uiterste best om alle redelijke en gepaste stappen te nemen om de persoonlijke informatie die we in ons bezit hebben te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang. Dit doen we aan de hand van een aantal gepaste technische en organisatorische maatregelen. Hieronder vallen ook maatregelen om met verdenkingen van data-inbreuk om te gaan.

Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten op info@enissa.be.

Welke rechten heeft u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kunt u zich best rechtstreeks tot EnISSA richten door een e-mail te sturen naar info@enissa.be.

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kunt u laten wijzigen of verwijderen.

Recht op overdracht

U heeft het recht om de data die wij over u hebben bij ons op te vragen, zodat u de data zonder problemen aan een ander bedrijf, dat eenzelfde soort dienst biedt, kunt doorgeven.

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens worden verzameld, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Cookies

Waarvoor worden cookies gebruikt?

EnISSA gebruikt cookies om:

 • het gebruik en de functionaliteiten van de website te verbeteren.
 • te analyseren hoe gebruikers gebruikmaken van de website en om statistieken op te stellen.
 • de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Welke soort cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.

Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de browsers die gebruikt worden en de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina. We gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en voor het opstellen van bezoekersstatistieken (meer info over hoe Google gegevens gebruikt).

Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

Hoe kunt u uw cookies beheren?

De meeste webbrowsers zullen cookies accepteren, maar als u liever heeft dat we op deze wijze geen gegevens van u verzamelen, kunt u er in de privacyinstellingen van uw browser voor kiezen om alle cookies te accepteren, enkele cookies te accepteren of alle cookies te weigeren. Het afwijzen van alle cookies betekent echter dat het mogelijk is dat u niet van alle functies van onze website kunt profiteren. Elke browser is anders, dus bekijk het “Helpmenu” van uw browser om te zien hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen ervan, kunt u aboutcookies.org bekijken. Hier vindt u ook details over het verwijderen van cookies van uw computer.

Wijzigingen

EnISSA heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien nodig. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 16/07/2020.