Cookiebeleid

De website van EnISSA gebruikt verschillende soorten cookies. EnISSA vindt het belangrijk dat je zelf controle hebt over je online privacy. Om die reden is EnISSA duidelijk over welke cookies gebruikt worden en voor welke reden deze gebruikt worden.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over het websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek.

2. Welke cookies gebruiken wij?

2.1 Functionele cookies

Functionele cookies worden altijd geplaatst. Deze cookies zijn nodig om de website goed te kunnen laten werken.

2.2 Niet-functionele cookies

Naast functionele cookies plaatst EnISSA ook standaard analytische cookies. Standaard analytische cookies zijn niet-functionele cookies, omdat ze niet nodig zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast gebruikt EnISSA niet-functionele cookies om social media buttons te tonen.

3. Analytische cookies

Met analytische cookies kan EnISSA het websitebezoek meten. Zo ziet EnISSA hoe vaak de website wordt bezocht en op welk tijdstip. De statistieken die EnISSA verzamelt, kunnen niet herleid worden naar personen. Deze gegevens worden anoniem gebruikt. Met Google Analytics en Lumesse kan EnISSA de data beter gebruiken. De analytische gegevens worden altijd geplaatst bij een bezoek aan de website.

Aan de hand van analytische cookies wordt onder andere de volgende gegevens verzameld:

  • het aantal bezoekers op de webpagina’s
  • het tijdstip dat de bezoeker aanwezig is op de website
  • de zoekopdrachten

Meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, is te lezen in de privacyverklaring van Google.

4. Google Maps

De website van EnISSA maakt gebruik van Google Maps. Hiermee kan een geografische kaart worden weergegeven op websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies geplaatst, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. 

5. Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt ook via uw browser uw cookies blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan kunnen websites minder goed werken. Daarom kunt u beter alleen de ongewenste cookies selectief uitschakelen via de instellingen van uw browser. Zo blokkeert u meteen ook cookies van andere websites.

Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren. Wij spannen ons in om de website of de toepassing met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen. Wij zijn niet, behoudens bedrog of opzettelijke schade, aansprakelijk voor directe, indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere middelen van de gebruiker) in connectie met de prestatie of gebruik van deze website.

Externe hyperlinks

Deze website of de toepassing bevat hyperlinks naar andere websites of andere toepassingen waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van die inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites of toepassingen. We aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Wijzigingen

Wij behouden het recht om huidig reglement te veranderen. Huidig reglement werd laatst gewijzigd op 24/05/2020.