Cookies

The EnISSA website uses different types of cookies. EnISSA considers it important for you to have your own control over your online privacy. For this reason, EnISSA is clear about the cookies it uses and for what purpose.

What are cookies?

Cookies are small text files that a website stores on your computer, tablet or mobile telephone when you visit the website. These cookies store information about your visit to the website. For example, on a subsequent visit, the website can recognise you through these cookies.

Which cookies do we use?

2.1 Functional cookies
We always store functional cookies. These cookies are needed to ensure that the website operates effectively.

2.2 Non-functional cookies
In addition to functional cookies, EnISSA also stores standard analytical cookies. Standard analytical cookies are non-functional cookies, because they are not needed to ensure the website operates effectively. In addition, EnISSA uses non-functional cookies to display social media buttons.

Analytical cookies

Analytical cookies enable EnISSA to gather statistics about website visits. For example, they allow EnISSA to see how often the website is visited and at what times. The statistics collected by EnISSA this way cannot be traced back to individuals. These statistics are used anonymously. Google Analytics and Lumesse enable EnISSA to make better use of this data. The analytical data is always stored during a visit to the website.

The following information, among others, is collected on the basis of analytical cookies:

  • Number of visitors to the web pages;
  • Time at which the visitor is present on the website;
  • The searches performed by the visitor.

More information about what Google does with the collected information is available in Google’s privacy statement.

Google Maps

The EnISSA website makes use of Google Maps. This allows geographic maps to be displayed on websites. It can also be used to provide directions. Various cookies are stored during the use of Google Maps, for example to remember the zoom level. The information collected by Google is as much as possible anonymised. Your IP address is not passed on. 

Blocking and deleting cookies

You can also block cookies through your browser. If you block all cookies, this prevents websites from operating optimally. This is why it is better to selectively block undesired cookies through your browser’s settings. This way you block these cookies from other websites at the same time.

Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren. Wij spannen ons in om de website of de toepassing met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen. Wij zijn niet, behoudens bedrog of opzettelijke schade, aansprakelijk voor directe, indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere middelen van de gebruiker) in connectie met de prestatie of gebruik van deze website.

Externe hyperlinks

Deze website of de toepassing bevat hyperlinks naar andere websites of andere toepassingen waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van die inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites of toepassingen. We aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Wijzigingen

Wij behouden het recht om huidig reglement te veranderen. Huidig reglement werd laatst gewijzigd op 24/05/2020.