EnISSA originated from uncertainties in soil investigation

In 2009, the Belgian environmental consultancy company MAVA started working on the development of EnISSA. A driven team of engineers, analytical specialists and soil experts strove to reduce the uncertainties inherent in soil investigation.

In this context an R&D project was set up and a new innovative method was developed: EnISSA – Enhanced In Situ Soil Analysis. The objective: to collect more data when characterising sources as well as plumes to reduce the spatial and analytical uncertainty in soil investigation and to develop a stronger Conceptual Site Model (CSM).

Limited availability of data pernicious to CSM

Most problems associated with site characterisation or remediation projects are often related to a lack of data. By underestimating the complexity of the subsurface, many Conceptual Site Models tend to apply a simplified approach to the distribution of contaminants and the geohydrological situation.

However, to be able to develop an accurate risk assessment and design an effective remediation solution, additional and especially detailed data is required. Specifically about the subtle variations in the layers of the soil structure and the presence of contaminants.

A more detailed visualisation of this data would provide soil consultants, authorities or property owners better insight into the following elements:

 • The source of the soil contamination;
 • The routes along which the contamination is spreading or along which there may be exposure;
 • Remediation alternatives.

HRSC to investigate groundwater plumes

Accurately mapping the source of soil contamination and the groundwater plume is highly intensive and time-consuming. A consequence of this is that achieving high data density on the basis of traditional soil and groundwater sampling is not feasible. The scale and data density of such information is consequently often insufficient.

For the reasons set out below, an investigation using monitoring wells is often not the most suitable method for the initial investigation phase.

 • The lengths of the screen produce an averaged result;
 • It is difficult or even almost impossible to correctly collect samples at different depth intervals.

 

By contrast, modern HRSC tools are capable of optimising data density for soil and groundwater analyses. A combination of new and traditional methods provides our customers with a clearer representation of the subsurface. This can help recognise and identify the shortage of data points and uncertainties in a Conceptual Site Model (CSM).

As a result, CSMs more closely approach ‘the ground truth’, making it possible to draw the right conclusions when carrying out site investigations and developing a remediation approach.

EnISSA zet volop in op High Resolution Site Characterisation, ook voor grondwaterpluimen

Het correct in kaart brengen van de bron van bodemverontreiniging en de grondwaterpluim is zeer intensief en tijdrovend. Bijgevolg is een grote datadichtheid op basis van traditionele bemonstering van bodem- en grondwater niet haalbaar. De schaal en datadichtheid van dergelijke informatie is immers vaak onvoldoende.

Omwille onderstaande redenen is onderzoek met peilbuizen vaak niet de meest geschikte methode in de eerste onderzoeksfase.

 • De lengte van de filters zorgen voor een uitgemiddeld resultaat
 • Het is moeilijk of zelfs bijna onmogelijk om op verschillende diepte-intervallen correct te bemonsteren

 

Moderne HRSC-tools daarentegen, zijn in staat om de datadichtheid bij bodem- en grondwateronderzoeken te optimaliseren. Met een combinatie van nieuwe en traditionele methoden krijgen onze klanten een duidelijkere weergave van de ondergrond. Dit kan hen helpen het tekort aan datapunten en onzekerheden in een Conceptueel Site Model te herkennen en identificeren.

Hierdoor komen CSM’s dichter bij de ‘ground truth’, waardoor de juiste conclusies getrokken kunnen worden bij het uitvoeren van bodemonderzoek en het opstellen van een saneringsplan.

 

Continue innovatie en erkenning leiden tot roll-out in Europa

Dankzij de ondersteuning van het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek), het winnen van de Nicole Technology Award in 2010, alsook het vertrouwen van onze early adaptors hebben we deze on-site meettechniek kunnen bijsturen en commercialiseren. Dit heeft ertoe geleid dat EnISSA-MIP intussen ingezet wordt in heel wat projecten in België, Nederland en Frankrijk, alsook Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Hongarije en Spanje.

Om onze klanten ook in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in bodemonderzoek en -saneringsprojecten, blijven we continu investeren in innovatieve technieken en een complementair team met kennis van zaken.

Continuous innovation and recognition lead to rollout in Europe

Thanks to the support of the Agency for Innovation by Science and Technology (IWT), winning the Nicole Technology Award in 2010, as well as the confidence of our early adopters, we were able to adjust and commercialise this measuring technology. As a result, the EnISSA-MIP is now being used in quite a few projects in Belgium, the Netherlands and France, as well as in Germany, Denmark, Switzerland, Hungary and Spain.

To be able to effectively support our customers with their soil analysis and remediation projects in the future as well, we continue to invest in innovative technologies and in a complementary team with expert knowledge.

EnISSA zet volop in op High Resolution Site Characterisation, ook voor grondwaterpluimen

Het correct in kaart brengen van de bron van bodemverontreiniging en de grondwaterpluim is zeer intensief en tijdrovend. Bijgevolg is een grote datadichtheid op basis van traditionele bemonstering van bodem- en grondwater niet haalbaar. De schaal en datadichtheid van dergelijke informatie is immers vaak onvoldoende.

Omwille onderstaande redenen is onderzoek met peilbuizen vaak niet de meest geschikte methode in de eerste onderzoeksfase.

 • De lengte van de filters zorgen voor een uitgemiddeld resultaat
 • Het is moeilijk of zelfs bijna onmogelijk om op verschillende diepte-intervallen correct te bemonsteren

 

Moderne HRSC-tools daarentegen, zijn in staat om de datadichtheid bij bodem- en grondwateronderzoeken te optimaliseren. Met een combinatie van nieuwe en traditionele methoden krijgen onze klanten een duidelijkere weergave van de ondergrond. Dit kan hen helpen het tekort aan datapunten en onzekerheden in een Conceptueel Site Model te herkennen en identificeren.

Hierdoor komen CSM’s dichter bij de ‘ground truth’, waardoor de juiste conclusies getrokken kunnen worden bij het uitvoeren van bodemonderzoek en het opstellen van een saneringsplan.

 

Continue innovatie en erkenning leiden tot roll-out in Europa

Dankzij de ondersteuning van het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek), het winnen van de Nicole Technology Award in 2010, alsook het vertrouwen van onze early adaptors hebben we deze on-site meettechniek kunnen bijsturen en commercialiseren. Dit heeft ertoe geleid dat EnISSA-MIP intussen ingezet wordt in heel wat projecten in België, Nederland en Frankrijk, alsook Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Hongarije en Spanje.

Om onze klanten ook in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in bodemonderzoek en -saneringsprojecten, blijven we continu investeren in innovatieve technieken en een complementair team met kennis van zaken.

Een team van gepasioneerde experten, dat is Enissa

Our team has built up definite expertise in the detection and mapping of soil contamination. Nowadays the team is >10 people strong and is equipped with 2 direct push rigs and 2 field labs and advanced software tools.

Tom

Project manager/ analytical expert

Max

project manager/ data processing and automation

Martijn

project manager/ data visualization and automation

Kaoutar

Expert Mining and Geodata

Wael

Gis Expert

Ruben

project manager / expert Groundwater modeling

Pieter

Teamleader

Samuel

Business unit manager

EnISSA zet volop in op High Resolution Site Characterisation, ook voor grondwaterpluimen

Het correct in kaart brengen van de bron van bodemverontreiniging en de grondwaterpluim is zeer intensief en tijdrovend. Bijgevolg is een grote datadichtheid op basis van traditionele bemonstering van bodem- en grondwater niet haalbaar. De schaal en datadichtheid van dergelijke informatie is immers vaak onvoldoende.

Omwille onderstaande redenen is onderzoek met peilbuizen vaak niet de meest geschikte methode in de eerste onderzoeksfase.

 • De lengte van de filters zorgen voor een uitgemiddeld resultaat
 • Het is moeilijk of zelfs bijna onmogelijk om op verschillende diepte-intervallen correct te bemonsteren

 

Moderne HRSC-tools daarentegen, zijn in staat om de datadichtheid bij bodem- en grondwateronderzoeken te optimaliseren. Met een combinatie van nieuwe en traditionele methoden krijgen onze klanten een duidelijkere weergave van de ondergrond. Dit kan hen helpen het tekort aan datapunten en onzekerheden in een Conceptueel Site Model te herkennen en identificeren.

Hierdoor komen CSM’s dichter bij de ‘ground truth’, waardoor de juiste conclusies getrokken kunnen worden bij het uitvoeren van bodemonderzoek en het opstellen van een saneringsplan.

 

Continue innovatie en erkenning leiden tot roll-out in Europa

Dankzij de ondersteuning van het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek), het winnen van de Nicole Technology Award in 2010, alsook het vertrouwen van onze early adaptors hebben we deze on-site meettechniek kunnen bijsturen en commercialiseren. Dit heeft ertoe geleid dat EnISSA-MIP intussen ingezet wordt in heel wat projecten in België, Nederland en Frankrijk, alsook Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Hongarije en Spanje.

Om onze klanten ook in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in bodemonderzoek en -saneringsprojecten, blijven we continu investeren in innovatieve technieken en een complementair team met kennis van zaken.

Let’s discuss the most suitable investigation method for your project.