Disclaimer

Algemeen


De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel EnISSA de informatie op deze website met zorg en aandacht samenstelt, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. EnISSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website, voor de daarop verstrekte informatie dan wel voor de gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld, en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande waarschuwing worden aangebracht.

Bepaalde hyperlinks in deze website brengen u naar sites van derden, welke niet door EnISSA worden gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. EnISSA aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten


Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EnISSA.

 

EnISSA is een handelsnaam van Witteveen+Bos Belgium N.V. Overal waar EnISSA staat vermeld, kan ook Witteveen+Bos Belgium N.V. worden gelezen.