EnISSA start vanuit de onzekerheid in bodemonderzoek

In 2009 startte het Belgische milieustudiebureau MAVA met de ontwikkeling van EnISSA. Een gedreven team van ingenieurs, analytische specialisten en bodemexperten streven naar minder onzekerheden in het bodemonderzoek.

In die optiek zet men een R&D project op, waarbij men een nieuwe innovatieve methode ontwikkelt namelijk: EnISSA – Enhaced In Situ Soil Analysis. De doelstelling: meer data te verzamelen in zowel bron- als pluimonderzoek om de ruimtelijke en analytische onzekerheid in het bodemonderzoek te kunnen reduceren en een sterker Conceptueel Site Model (CSM) te ontwikkelen.

Beperkte data nefast voor CSM

We ondervinden dat de problemen, die gepaard gaan met bodemonderzoek of -saneringsprojecten, vaak te wijten zijn aan het gebrek aan data. Door de onderschatting van de complexiteit van de ondergrond, wordt de verspreiding van bodemverontreiniging en de geohydrologische situatie vaak te vereenvoudigd benaderd in het Conceptueel Site Model (CSM).

Net om een correcte risicobeoordeling te kunnen maken en een effectieve saneringsoplossing te kunnen ontwerpen, zijn extra en vooral gedetailleerde gegevens noodzakelijk. Dit specifiek over de (subtiele) variaties van gelaagdheid van de bodemopbouw en de aanwezigheid van verontreiniging.

Een meer gedetailleerde visualisatie hiervan zullen bodemadviseurs, toezichthouders of de eigenaar van het terrein een beter inzicht geven in onderstaande zaken:

 • De bron van de bodemverontreiniging
 • Routes waarlangs de vervuiling zich verspreidt of waarlangs blootstelling kan optreden
 • Saneringsalternatieven

HRSC ook voor grondwaterpluimen

Het correct in kaart brengen van de bron van bodemverontreiniging en de grondwaterpluim is zeer intensief en tijdrovend. Bijgevolg is een grote datadichtheid op basis van traditionele bemonstering van bodem- en grondwater niet haalbaar. De schaal en datadichtheid van dergelijke informatie is immers vaak onvoldoende.

Omwille onderstaande redenen is onderzoek met peilbuizen vaak niet de meest geschikte methode in de eerste onderzoeksfase.

 • De lengte van de filters zorgen voor een uitgemiddeld resultaat
 • Het is moeilijk of zelfs bijna onmogelijk om op verschillende diepte-intervallen correct te bemonsteren

 

Moderne HRSC-tools daarentegen, zijn in staat om de datadichtheid bij bodem- en grondwateronderzoeken te optimaliseren. Met een combinatie van nieuwe en traditionele methoden krijgen onze klanten een duidelijkere weergave van de ondergrond. Dit kan hen helpen het tekort aan datapunten en onzekerheden in een Conceptueel Site Model te herkennen en identificeren.

Hierdoor komen CSM’s dichter bij de ‘ground truth’, waardoor de juiste conclusies getrokken kunnen worden bij het uitvoeren van bodemonderzoek en het opstellen van een saneringsplan.

EnISSA zet volop in op High Resolution Site Characterisation, ook voor grondwaterpluimen

Het correct in kaart brengen van de bron van bodemverontreiniging en de grondwaterpluim is zeer intensief en tijdrovend. Bijgevolg is een grote datadichtheid op basis van traditionele bemonstering van bodem- en grondwater niet haalbaar. De schaal en datadichtheid van dergelijke informatie is immers vaak onvoldoende.

Omwille onderstaande redenen is onderzoek met peilbuizen vaak niet de meest geschikte methode in de eerste onderzoeksfase.

 • De lengte van de filters zorgen voor een uitgemiddeld resultaat
 • Het is moeilijk of zelfs bijna onmogelijk om op verschillende diepte-intervallen correct te bemonsteren

 

Moderne HRSC-tools daarentegen, zijn in staat om de datadichtheid bij bodem- en grondwateronderzoeken te optimaliseren. Met een combinatie van nieuwe en traditionele methoden krijgen onze klanten een duidelijkere weergave van de ondergrond. Dit kan hen helpen het tekort aan datapunten en onzekerheden in een Conceptueel Site Model te herkennen en identificeren.

Hierdoor komen CSM’s dichter bij de ‘ground truth’, waardoor de juiste conclusies getrokken kunnen worden bij het uitvoeren van bodemonderzoek en het opstellen van een saneringsplan.

 

Continue innovatie en erkenning leiden tot roll-out in Europa

Dankzij de ondersteuning van het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek), het winnen van de Nicole Technology Award in 2010, alsook het vertrouwen van onze early adaptors hebben we deze on-site meettechniek kunnen bijsturen en commercialiseren. Dit heeft ertoe geleid dat EnISSA-MIP intussen ingezet wordt in heel wat projecten in België, Nederland en Frankrijk, alsook Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Hongarije en Spanje.

Om onze klanten ook in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in bodemonderzoek en -saneringsprojecten, blijven we continu investeren in innovatieve technieken en een complementair team met kennis van zaken.

Continue innovatie en erkenning leiden tot roll-out in Europa

Dankzij de ondersteuning van het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek), het winnen van de Nicole Technology Award in 2010, alsook het vertrouwen van onze early adaptors hebben we deze on-site meettechniek kunnen bijsturen en commercialiseren. Dit heeft ertoe geleid dat EnISSA-MIP intussen ingezet wordt in heel wat projecten in België, Nederland en Frankrijk, alsook Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Hongarije en Spanje.

Om onze klanten ook in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in bodemonderzoek en -saneringsprojecten, blijven we continu investeren in innovatieve technieken en een complementair team met kennis van zaken.

EnISSA zet volop in op High Resolution Site Characterisation, ook voor grondwaterpluimen

Het correct in kaart brengen van de bron van bodemverontreiniging en de grondwaterpluim is zeer intensief en tijdrovend. Bijgevolg is een grote datadichtheid op basis van traditionele bemonstering van bodem- en grondwater niet haalbaar. De schaal en datadichtheid van dergelijke informatie is immers vaak onvoldoende.

Omwille onderstaande redenen is onderzoek met peilbuizen vaak niet de meest geschikte methode in de eerste onderzoeksfase.

 • De lengte van de filters zorgen voor een uitgemiddeld resultaat
 • Het is moeilijk of zelfs bijna onmogelijk om op verschillende diepte-intervallen correct te bemonsteren

 

Moderne HRSC-tools daarentegen, zijn in staat om de datadichtheid bij bodem- en grondwateronderzoeken te optimaliseren. Met een combinatie van nieuwe en traditionele methoden krijgen onze klanten een duidelijkere weergave van de ondergrond. Dit kan hen helpen het tekort aan datapunten en onzekerheden in een Conceptueel Site Model te herkennen en identificeren.

Hierdoor komen CSM’s dichter bij de ‘ground truth’, waardoor de juiste conclusies getrokken kunnen worden bij het uitvoeren van bodemonderzoek en het opstellen van een saneringsplan.

 

Continue innovatie en erkenning leiden tot roll-out in Europa

Dankzij de ondersteuning van het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek), het winnen van de Nicole Technology Award in 2010, alsook het vertrouwen van onze early adaptors hebben we deze on-site meettechniek kunnen bijsturen en commercialiseren. Dit heeft ertoe geleid dat EnISSA-MIP intussen ingezet wordt in heel wat projecten in België, Nederland en Frankrijk, alsook Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Hongarije en Spanje.

Om onze klanten ook in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in bodemonderzoek en -saneringsprojecten, blijven we continu investeren in innovatieve technieken en een complementair team met kennis van zaken.

Een team van gepasioneerde experten, dat is Enissa

Our team has built up definite expertise in the detection and mapping of soil contamination. Nowadays the team is >10 people strong and is equipped with 2 direct push rigs and 2 field labs and advanced software tools.

Tom

Project manager/ analytical expert

Max

project manager/ data processing and automation

Martijn

project manager/ data visualization and automation

Kaoutar

Expert Mining and Geodata

Wael

Gis Expert

Ruben

project manager / expert Groundwater modeling

Pieter

Teamleader

Samuel

Business unit manager

EnISSA zet volop in op High Resolution Site Characterisation, ook voor grondwaterpluimen

Het correct in kaart brengen van de bron van bodemverontreiniging en de grondwaterpluim is zeer intensief en tijdrovend. Bijgevolg is een grote datadichtheid op basis van traditionele bemonstering van bodem- en grondwater niet haalbaar. De schaal en datadichtheid van dergelijke informatie is immers vaak onvoldoende.

Omwille onderstaande redenen is onderzoek met peilbuizen vaak niet de meest geschikte methode in de eerste onderzoeksfase.

 • De lengte van de filters zorgen voor een uitgemiddeld resultaat
 • Het is moeilijk of zelfs bijna onmogelijk om op verschillende diepte-intervallen correct te bemonsteren

 

Moderne HRSC-tools daarentegen, zijn in staat om de datadichtheid bij bodem- en grondwateronderzoeken te optimaliseren. Met een combinatie van nieuwe en traditionele methoden krijgen onze klanten een duidelijkere weergave van de ondergrond. Dit kan hen helpen het tekort aan datapunten en onzekerheden in een Conceptueel Site Model te herkennen en identificeren.

Hierdoor komen CSM’s dichter bij de ‘ground truth’, waardoor de juiste conclusies getrokken kunnen worden bij het uitvoeren van bodemonderzoek en het opstellen van een saneringsplan.

 

Continue innovatie en erkenning leiden tot roll-out in Europa

Dankzij de ondersteuning van het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek), het winnen van de Nicole Technology Award in 2010, alsook het vertrouwen van onze early adaptors hebben we deze on-site meettechniek kunnen bijsturen en commercialiseren. Dit heeft ertoe geleid dat EnISSA-MIP intussen ingezet wordt in heel wat projecten in België, Nederland en Frankrijk, alsook Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Hongarije en Spanje.

Om onze klanten ook in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in bodemonderzoek en -saneringsprojecten, blijven we continu investeren in innovatieve technieken en een complementair team met kennis van zaken.

We bespreken graag samen de meest geschikte onderzoeksmethodiek voor jouw project.