EnISSA voert succesvolle indoor MIP-metingen uit in actieve droogkuis

De bodem- en grondwaterkwaliteit is op veel droogkuislocaties aangetast door gechloreerde oplosmiddelen. De complexe verspreiding van deze verontreinigende stoffen vormt vaak een grote uitdaging. De hoge dichtheid en de subtiele heterogene gelaagdheid van de bodem maken onderzoek immers moeilijk, wat dan weer invloed heeft op het slagen van een sanering. Bovendien zijn de mogelijkheden om […]