EnISSA voert succesvolle indoor MIP-metingen uit in actieve droogkuis

De bodem- en grondwaterkwaliteit is op veel droogkuislocaties aangetast door gechloreerde oplosmiddelen. De complexe verspreiding van deze verontreinigende stoffen vormt vaak een grote uitdaging.

De hoge dichtheid en de subtiele heterogene gelaagdheid van de bodem maken onderzoek immers moeilijk, wat dan weer invloed heeft op het slagen van een sanering. Bovendien zijn de mogelijkheden om gegevens te verzamelen in stedelijke context vaak aanzienlijk beperkt.

Compacte Geoprobe maakt HRSC onderzoek in kleine binnenruimtes mogelijk

  • Dankzij de Geoprobe in ‘low clearance’ uitvoering kunnen we ook gedetailleerd EnISSA MIP onderzoek uitvoeren op boorlocaties met een werkhoogte van minder dan 3m.
  • Daarnaast zorgt een goed afzuigsysteem voor uitlaatgassen voor veiligere werkomstandigheden in binnenruimten. 
  • De compacte MIP- en GCMS-detectie unit is gemakkelijk te transporteren in kleine binnenruimtes.

HRSC-onderzoek op droogkuis locatie in Frankrijk

In de lente van 2021 heeft EnISSA een HRSC-onderzoek uitgevoerd binnenin een actieve droogkuis in Frankrijk. 25 EnISSA MIP-peilingen werden uitgevoerd om de bronzone te lokaliseren en meer inzicht te krijgen in de verspreiding van verontreinigingen. De klant waardeerde de realtime informatie van de EnISSA-MIP-metingen, waardoor er kort op de bal kon worden gespeeld en de onderzoeksaanpak tijdens de uitvoering kon worden aangepast. Het veldteam kreeg complimenten voor hun competente aanpak en geduld ondanks de moeilijke werkomstandigheden.

Ervaring resulteert in competente aanpak met succes

EnISSA biedt met behulp van de MIP-techniek inzicht de exacte locatie van verontreiniging, alsook de verspreiding ervan. Dankzij de ruime ervaring van onze veldteams kunnen we deze onderzoeken ook op locaties met beperkte werkruimte voor je uitvoeren. Vragen over afmetingen of toegankelijkheid? Neem contact met ons op. We bespreken graag met jou wat de mogelijkheden op jouw locatie zijn.

Benieuwd naar onze methodes of onze aanpak? Aarzel niet met ons contact op te nemen.

We bespreken met jou de meest geschikte methode voor jouw project