MIP met GC-MS

MIP in combinatie met de analytische kracht van GC-MS metingen

De EnISSA MIP-methode is uniek in het toepassen van een uiterst gevoelig en gedetailleerd detectiesysteem. Met behulp van een innovatieve bemonsteringsmethode kunnen we de MIP-sonde direct koppelen aan de GC-MS detector.

Het is net door deze slimme combinatie efficiënt in te zetten, dat we tijdens de MIP sonderingen om de 30 cm een GC-MS analyse kunnen uitvoeren en zo individuele VOC’s kunnen analyseren. Dankzij de grote hoeveelheid aan datapunten krijg je een heel duidelijk inzicht in de aanwezigheid en verspreiding van verontreiniging.

RRTB-4000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Voordelen van de EnISSA MIP-methode

Met deze techniek kunnen we over de gehele sondeerdiepte metingen uitvoeren en reduceren we de kans op het ‘missen’ van de verontreiniging sterk.

Bovendien kunnen we specifieke profielen opstellen voor elke individuele component. Het voordeel ervan is dat we na kalibratie met standaardoplossingen, de resultaten ervan kunnen vergelijken met
grondwaterconcentraties. Zo kan het onderzoek verdergezet worden voor de afperking van de gehele grondwaterverontreiningspluim.

Door het meten van diverse individuele componenten, krijg je daarnaast ook een uniek beeld van de afbraakproducten en differentiële verspreiding ervan. Maar ook andere parameters zoals o.a.: MBTE, MEK, n-butylacetaat, hexaan, aceton,… kan de MIP-methode detecteren en in kaart brengen. Het resultaat: nuttige informatie die je helpt bij het ontwerp van jouw saneringsconcept.

Om specifieke informatie over geo(hydro)logie te verzamelen, is de MIP-sonde uitgerust met een geïntegreerde EC-dipool. Dit om de elektrische geleidbaarheid van de bodem (mS / m) te kunnen loggen. Wens je meer details? Dan kunnen we de EnISSA MIP-sonderingen ook combineren met CPT- of HPT-metingen.

Niet limitatieve lijst van componenten:

 • VOCL (Chloorethenen, chloorethanen, chloormethanen, chloorbenzenen, freons,…)
 • BTEX, MTBE, TBA
 • Naftaleen, trimethylbenzenen, styreen
 • Indene, indane,
 • Iso propyl alcohol, aceton, MEK, 2methyl-2-propanol, Tetrahydrofuran, Tetramethyltetrahydrofuran
 • Hexane, cyclohexane, methyl-cyclohexane

On-site metingen resulteren in een dynamische onderzoeksmethodiek

 • Lage detectielimieten voor verscheidene VOC’s
 • Gedetailleerde informatie over individuele verbindingen
 • Kosteneffectieve verzameling van meerdere honderden datapunten/dag
 • Directe beschikbaarheid van resultaten
 • Mogelijkheid om on the spot het onderzoek bij te sturen
 • Reductie van de doorlooptijd van het bodemonderzoeken
 

De gedetailleerde compound specifieke MIP-profielen maken we voor onze klanten heel visueel. Soms zelfs ook in 3D. Dit helpt hen in hun adviesrol naar klanten toe om de situatie van de verontreiniging helder te illustreren.

We kunnen dus stellen dat deze methodiek uiterst betrouwbare informatie oplevert, wat adviseurs helpt bij het opmaken van het CSM en wat op zijn beurt weer leidt tot een geslaagd saneringsproject in the end.

Titel 40px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel 40px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

On-site metingen resulteren in een dynamische onderzoeksmethodiek

 • Lage detectielimieten voor verscheidene parameters
 • Gedetailleerde informatie over individuele verbindingen
 • Kosteneffectieve verzameling van meerdere honderden datapunten/dag
 • Directe beschikbaarheid van resultaten
 • Mogelijkheid om on the spot het onderzoek bij te sturen
 • Reductie van de doorlooptijd van het bodemonderzoeken

 

De gedetailleerde compound specifieke MIP-profielen maken we voor onze klanten heel visueel. Soms zelfs ook in 3D. Dit helpt hen in hun adviesrol naar klanten toe om de situatie van de verontreiniging helder te illustreren.

 

We kunnen dus stellen dat deze methodiek uiterst betrouwbare informatie oplevert, wat adviseurs helpt bij het opmaken van het CSM en wat op zijn beurt weer leidt tot een geslaagd saneringsproject in the end.

Wil je meer weten over EnISSA MIP met GC-MS detectie

Onze technolgie in de praktijk