Gedetailleerd onderzoek met aanslepende pump and treat VOCL sanering in Beieren

Op een metaalverwerkend bedrijf in de deelstaat Beieren is er sprake van een VOCL verontreiniging in bodem en het grondwater. Om de verontreiniging aan te pakken  draaide er op deze locatie reeds  meer dan 10 jaar een pump and treat installatie. Bij de opvolging  van de concentraties VOCL in het grondwater bleek echter dat er weinig sprake was qua verbetering van de situatie. In die optiek heeft het lokale studiebureau EnISSA gecontacteerd om een gedetailleerd onderzoek uit te voeren.

Essentiële inzichten in de verontreinigingssituatie, dankzij MIP met GC-MS detectie

Om ook relatief lage concentraties VOCL in het grondwater te kunnen detecteren en de verspreiding ervan in beeld te kunnen brengen, hebben we voor dit project de EnISSA MIP met GC-MS detectie ingezet.

Gedetailleerde onderzoeksresultaten resulteert in minder onzekerheid

  • De resultaten van dit onderzoek toonde enkele significante zaken: Waar de resultaten van de grondwatermonitoring in één van de onttrekkingsfilters de laatste tien jaar schommelden tussen 50 en 170 µg/L PCE, gaf de MIP met GC-MS detectie hier PCE concentraties tot 5000 µg/L aan. 
  • Op de MIP-dieptelog is duidelijk zichtbaar dat deze verontreiniging zich lokaal situeert tussen 7 en 8 m-mv.  Vanwege de filterstelling van de onttrekkingsfilter van 4 tot 8 -mv, zal er zich een verdunning voordoen uit niet (of beperkt) verontreinigde zones. Dit resulteert niet alleen in een onduidelijk beeld van de verontreiniging, maar dit kan ook leiden bodemsanering met weinig resultaat.

Een betrouwbaar saneringsontwerp, dankzij MIP met GC-MS detectie

Een duidelijk inzicht in de verontreinigingssituatie is essentieel voor een doeltreffende saneringsontwerp.

Benieuwd naar onze methodes of onze aanpak? Aarzel niet contact met ons op te nemen.

We bespreken met jou de meest geschikte methode voor jouw project