EnISSA onderzoekt aanwezigheid huisbrandolie met OIP-UV sonderingen op moeilijk toegankelijke locatie

Op deze projectlocatie in Nederland werd eerder in een peilbuis een drijflaag met huisbrandolie aangetroffen. De oorsprong noch de omvang van de verontreiniging was gekend. In die optiek was verder onderzoek noodzakelijk, maar daarom niet evident. Dit omwille van de ligging van de projectlocatie, die zich situeert naast een steile tallud, een druk fietspad en diverse nutsleidingen, waaronder een hoge druk gasleiding. Om de meetcampagne naar behoren uit te kunnen voeren, zetten we een compacte en lichte Geoprobe boorstelling in.

Om snel concrete informatie te kunnen verzamelen, voert EnISSA 5 OIP-UV sonderingen uit op een lijn van ca. 60 m. Op de twee centrale locaties detecteren we hoge fluorescerende signalen vanaf de grondwaterstand tot ca. 7,5 m-mv.

HPT-metingen bieden inzicht in de verspreidingsroute van huisbrandolie

Tijdens deze sonderingen voeren we simultaan ook HPT-metingen uit. Hierbij meten we de pompdruk die nodig is om een constant waterdebiet in de bodem te kunnen injecteren. Een lagere pompdruk wijst op een betere doorlatende bodem. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat er een duidelijke correlatie is tussen de aanwezigheid van de huisbrandolie in de bodemlagen met een lagere pompdruk. Hieruit kunnen we concluderen dat de verontreiniging zich verspreidt in een beter doorlaatbare bodemlaag.

Dankzij een goede voorbereiding en nauwe samenwerking met onze opdrachtgever, hebben we alle werkzaamheden, inclusief het afdichten van de sondeergaten met bentonietgrout kunnen afronden in 1 werkdag. En dit op een moeilijk toegankelijke projectlocatie.

Benieuwd naar onze methodes of onze aanpak? Aarzel niet met ons contact op te nemen.

We bespreken met jou de meest geschikte methode voor jouw project