3D-Visualisatie

Door HRSC-onderzoeken uit te voeren, kunnen we je heel wat informatie aanreiken over de bodem en de verontreiniging. Geavanceerde visualisatietools bieden een grote meerwaarde om met de resultaten van bijvoorbeeld EnISSA MIP-GCMS of OIP-methode aan de slag te gaan. Een duidelijke visualisatie kan je immers helpen bij het begrijpen van de data en het toelichten van complexe geologische resultaten aan opdrachtgevers of andere belanghebbenden.

Wil je hierop intekenen, dan ontwikkelen onze visualisatie experts 3D-visualisaties van meetgegevens. Hierin worden zowel de parameters van de verontreiniging, alsook de bodemopbouw weergegeven. Daarnaast kunnen we in dergelijke 3D-visualisaties ook resultaten van eerder bodemonderzoek integreren. Dit bijvoorbeeld ter voorbereiding van aanvullend HRSC-onderzoek of de evaluatie van bestaande gegevenssets.

A ESTL Testing solution

RRTB-4000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Voordelen van de EnISSA MIP-methode

Met deze techniek kunnen we over de gehele sondeerdiepte metingen
uitvoeren en reduceren we de kans op het ‘missen’ van de verontreiniging sterk.

Bovendien kunnen we specifieke profielen opstellen voor elke
individuele component. Het voordeel ervan is dat we na kalibratie met
standaardoplossingen, de resultaten ervan kunnen vergelijken met
grondwaterconcentraties. Zo kan het onderzoek verdergezet worden voor de
afperking van de gehele grondwaterverontreiningspluim.

Door het meten van diverse individuele componenten, krijg je
daarnaast ook een uniek beeld van de afbraakproducten en differentiële
verspreiding ervan. Maar ook andere parameters zoals o.a.: MBTE, MEK,
n-butylacetaat, hexaan, aceton,… kan de MIP-methode detecteren en in kaart
brengen. Het resultaat: nuttige informatie die je helpt bij het ontwerp van
jouw saneringsconcept.

Om specifieke informatie over geo(hydro)logie te verzamelen,
is de MIP-sonde uitgerust met een geïntegreerde EC-dipool. Dit om de
elektrische geleidbaarheid van de bodem (mS / m) te kunnen loggen. Wens je meer
details? Dan kunnen we de EnISSA MIP-sonderingen ook combineren met CPT- of HPT-metingen.

Niet limitatieve lijst van componenten:

 • VOCL (Chloorethenen, chloorethanen, chloormethanen, chloorbenzenen, freons,…)
 • BTEX, MTBE, TBA
 • Naftaleen, trimethylbenzenen, styreen
 • Indene, indane,
 • Iso propyl alcohol, aceton, MEK, 2methyl-2-propanol, Tetrahydrofuran, Tetramethyltetrahydrofuran
 • Hexane, cyclohexane, methyl-cyclohexane

On-site metingen resulteren in een dynamische onderzoeksmethodiek

 • Lage detectielimieten voor verscheidene parameters
 • Gedetailleerde informatie over individuele verbindingen
 • Kosteneffectieve verzameling van meerdere honderden datapunten/dag
 • Directe beschikbaarheid van resultaten
 • Mogelijkheid om on the spot het onderzoek bij te sturen
 • Reductie van de doorlooptijd van het bodemonderzoeken

 

De gedetailleerde compound specifieke MIP-profielen maken we voor onze klanten heel visueel. Soms zelfs ook in 3D. Dit helpt hen in hun adviesrol naar klanten toe om de situatie van de verontreiniging helder te illustreren.

We kunnen dus stellen dat deze methodiek uiterst betrouwbare informatie oplevert, wat adviseurs helpt bij het opmaken van het CSM en wat op zijn beurt weer leidt tot een geslaagd saneringsproject in the end.

Titel 40px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel 40px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

On-site metingen resulteren in een dynamische onderzoeksmethodiek

 • Lage detectielimieten voor verscheidene parameters
 • Gedetailleerde informatie over individuele verbindingen
 • Kosteneffectieve verzameling van meerdere honderden datapunten/dag
 • Directe beschikbaarheid van resultaten
 • Mogelijkheid om on the spot het onderzoek bij te sturen
 • Reductie van de doorlooptijd van het bodemonderzoeken

 

De gedetailleerde compound specifieke MIP-profielen maken we voor onze klanten heel visueel. Soms zelfs ook in 3D. Dit helpt hen in hun adviesrol naar klanten toe om de situatie van de verontreiniging helder te illustreren.

 

We kunnen dus stellen dat deze methodiek uiterst betrouwbare informatie oplevert, wat adviseurs helpt bij het opmaken van het CSM en wat op zijn beurt weer leidt tot een geslaagd saneringsproject in the end.

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Onze technolgie in de praktijk