3D Visualisation

By performing HRSC investigations, we are able to provide you with a large amount of information about the soil and its contamination. Advanced visualisation tools provide major added value in terms of working with the results produced by, for example, the EnISSA MIP GC-MS or OIP method. A clear visualisation can help you understand the data and explain complex geological results to customers or other stakeholders.

If you are interested in signing up for this service, our visualisation experts will develop 3D visualisations of the measurement data for you. The visualisations display the contamination parameters, as well as the soil structure. In addition, we can integrate the results of earlier soil investigations into such 3D visualisations. This in preparation for additional HRSC investigations or to evaluate existing data sets, for example.

A ESTL Testing solution

RRTB-4000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Voordelen van de EnISSA MIP-methode

Met deze techniek kunnen we over de gehele sondeerdiepte metingen
uitvoeren en reduceren we de kans op het ‘missen’ van de verontreiniging sterk.

Bovendien kunnen we specifieke profielen opstellen voor elke
individuele component. Het voordeel ervan is dat we na kalibratie met
standaardoplossingen, de resultaten ervan kunnen vergelijken met
grondwaterconcentraties. Zo kan het onderzoek verdergezet worden voor de
afperking van de gehele grondwaterverontreiningspluim.

Door het meten van diverse individuele componenten, krijg je
daarnaast ook een uniek beeld van de afbraakproducten en differentiële
verspreiding ervan. Maar ook andere parameters zoals o.a.: MBTE, MEK,
n-butylacetaat, hexaan, aceton,… kan de MIP-methode detecteren en in kaart
brengen. Het resultaat: nuttige informatie die je helpt bij het ontwerp van
jouw saneringsconcept.

Om specifieke informatie over geo(hydro)logie te verzamelen,
is de MIP-sonde uitgerust met een geïntegreerde EC-dipool. Dit om de
elektrische geleidbaarheid van de bodem (mS / m) te kunnen loggen. Wens je meer
details? Dan kunnen we de EnISSA MIP-sonderingen ook combineren met CPT- of HPT-metingen.

Niet limitatieve lijst van componenten:

 • VOCL (Chloorethenen, chloorethanen, chloormethanen, chloorbenzenen, freons,…)
 • BTEX, MTBE, TBA
 • Naftaleen, trimethylbenzenen, styreen
 • Indene, indane,
 • Iso propyl alcohol, aceton, MEK, 2methyl-2-propanol, Tetrahydrofuran, Tetramethyltetrahydrofuran
 • Hexane, cyclohexane, methyl-cyclohexane

On-site metingen resulteren in een dynamische onderzoeksmethodiek

 • Lage detectielimieten voor verscheidene parameters
 • Gedetailleerde informatie over individuele verbindingen
 • Kosteneffectieve verzameling van meerdere honderden datapunten/dag
 • Directe beschikbaarheid van resultaten
 • Mogelijkheid om on the spot het onderzoek bij te sturen
 • Reductie van de doorlooptijd van het bodemonderzoeken

 

De gedetailleerde compound specifieke MIP-profielen maken we voor onze klanten heel visueel. Soms zelfs ook in 3D. Dit helpt hen in hun adviesrol naar klanten toe om de situatie van de verontreiniging helder te illustreren.

We kunnen dus stellen dat deze methodiek uiterst betrouwbare informatie oplevert, wat adviseurs helpt bij het opmaken van het CSM en wat op zijn beurt weer leidt tot een geslaagd saneringsproject in the end.

Titel 40px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel 40px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

On-site metingen resulteren in een dynamische onderzoeksmethodiek

 • Lage detectielimieten voor verscheidene parameters
 • Gedetailleerde informatie over individuele verbindingen
 • Kosteneffectieve verzameling van meerdere honderden datapunten/dag
 • Directe beschikbaarheid van resultaten
 • Mogelijkheid om on the spot het onderzoek bij te sturen
 • Reductie van de doorlooptijd van het bodemonderzoeken

 

De gedetailleerde compound specifieke MIP-profielen maken we voor onze klanten heel visueel. Soms zelfs ook in 3D. Dit helpt hen in hun adviesrol naar klanten toe om de situatie van de verontreiniging helder te illustreren.

 

We kunnen dus stellen dat deze methodiek uiterst betrouwbare informatie oplevert, wat adviseurs helpt bij het opmaken van het CSM en wat op zijn beurt weer leidt tot een geslaagd saneringsproject in the end.

If you would like to know more about the available options?

Projects